Disclaimer

Deze site en alle informatie staat en blijft onder copyright © van Vri-Jon Yachts bv.
Alle rechten voorbehouden. Vri-Jon en Contessa zijn geregistreerde handelsmerken.

This site and all information mentioned herein will remain under the copyright of Vri-Jon Yachts bv.
All rights reserved. Vri-Jon and Contessa Marina are registered trademarks.